Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viazimnepalce zimnepalce
4502 7793
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
4505 20ed 500
Kiedy się  śpieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake vialentilka lentilka
jeszcze będziemy tracić zmysły na widok normalnych ludzi
— Borszewicz
Reposted frominpassing inpassing viazimnepalce zimnepalce
  Inteligentny człowiek, będąc w obcym mieszkaniu, powinien najpierw obejrzeć książki, a potem dopiero resztę.
— Siergiej Łukjanienko - Patrol zmroku
Reposted fromIriss Iriss viaguidetomadness guidetomadness
7242 17d6 500
6547 0779 500
Reposted fromtwice twice viaszmaragdowykot szmaragdowykot
3425 0146 500
Reposted fromkita kita vialentilka lentilka
Uwaga!!!
Jeżeli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to,
wzruszon bardzo,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on chyba, kurwa, przybył z kosmosu.
— A. Poniedzielski
Reposted fromoliwka oliwka viajestesladna jestesladna
4610 2fbd
Reposted fromblackdrama blackdrama vialentilka lentilka
2844 32a2 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
1854 531c
Reposted fromsunlight sunlight vianieobecnosc nieobecnosc
3444 791e 500
Reposted fromfelicka felicka viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl